Bukit Rosemary

Rosemary 1

Tipe 52 / 180

    

Denah Rosemary 1

 

Rosemary 2

Tipe 62 / 200

 

 

Denah Rosemary 2

 

Rosemary 3

Tipe 70 / 200

  

Denah Rosemary 3

 

Rosemary 4

Tipe 102 / 240

 

 Denah Rosemary 4

 

 

 

Harga rumah Bukit Rosemary

 

 Siteplan Bukit Rosemary